K čemu slouží

POVINNÉ RUČENÍ

Na českých silnicích se v současnosti pohybuje více než 5,5 milionů aut a tento počet se každým rokem zvětšuje. Každé z těchto registrovaných aut však musí mít povinné ručení. Ačkoliv se jedná o nejvíce využívaný druh pojištění, málokdo ví přesně, jak povinné ručení funguje, kdo je odškodňován a za jakých podmínek. Pojďme si tento specifický druh pojištění představit zblízka.

Co je to povinné ručení

Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je druh pojištění přikázaný zákonem. Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, evidovanému v centrálním registru vozidel. Na rozdíl od jiných produktů tato pojistka nechrání samotného plátce pojištění, ale naopak osoby, které byly viníkem nehody poškozeny. Z toho důvodu je tato pojistka ze zákona povinná – aby bylo zajištěno že osoba, která nehodu nezavinila, bude spravedlivě a bez větších odkladů řádně odškodněna.

srovnání povinné ručení

Kdo je z povinného ručení odškodněn?

Jak již bylo řečeno, povinné ručení slouží ke krytí škody druhým osobám. Za poškozenou osobu zákon považuje každou osobu, která prokáže, že mu provozem poškozeného vozidla způsobená škoda.Může se přitom jednat o dalšího účastníka silničního provozu, kterému vznikla škoda na zdraví či majetku anebo dále vlastník majetku, který byl při nehodě poškozen. Odškodněnou osobou může být také stát či jiná veřejná instituce, a to v případě, že při nehodě bude poškozen státní majetek, například svodidla či pouliční osvětlení

Kdy můžete být odškodněni přímo vy?

Zákon ve specifickém případě umožňuje krytí také vlastníkovi pojištěného vozidla, jehož vozidlo v tuto chvíli řídila jiná osoba. Jedná se však pouze o odškodnění na zdraví. Typickým příkladem je například situace, kdy své vozidlo půjčíte potomkovi, který způsobí nehodu, při které se zraníte.

škody pokryté povinným ručením

Co pokryje povinné ručení?

Na trhu existuje celá řada povinných ručení od různých pojišťoven, jedno ale mají společné – minimální limity krytí, které jsou dány zákonem. U škod způsobených na majetku musí pojišťovna zajistit krytí ve výši alespoň 18 milionů korun. V případě, že je vlivem nehody poškozeno na majetku více osob, je tato částka rozpočítána. Z peněz z povinného ručení může být hrazen také ušlý zisk poškozeného a právní zastoupení. V případě odškodnění osob na zdraví je zákon mnohem přísnější. Krytí musí dosahovat minimálně 35 milionů, a to na každého zraněného či usmrceného. Pojišťovny často nabízí i vyšší míru krytí, od toho se pak ale odvíjí také cena.

Nadstandardní a asistenční služby k povinnému ručení

V poslední době řada pojišťoven nabízí v rámci povinného ručení také celou řadu dalších doprovodných služeb. Jednou z nich je také odškodnění samotného viníka nehody, díky čemu může nahradit další pojistný produkt – havarijní pojištění. Zpravidla se však u tohoto komplexního povinného ručení nedostanete na pojistné plnění, na které jsme zvyklí u havarijních pojištění. V rámci povinného ručení je možné si sjednat také asistenční služby – mezi ty patří příjezd asistenčního vozidla k porouchanému vozidlu a jeho odtažení. Pokud vám nevadí si připlatit ještě více, nabízí se také oprava porouchaného auta na místě, poskytnutí náhradního vozidla nebo i proplacení přenocování v hotelu, pokud to okolnosti vyžadovaly.

Kdy pojišťovna nemusí vyplácet odškodné?

Existují také situace, kdy pojišťovna odškodné vyplatit nemusí. Jedná se o případy, kdy je zjištěno, že jste řídili pod vlivem alkoholu nebo drog, měli jste zákaz řízení vozidel anebo jste nehodu z nějakého důvodu způsobili úmyslně. Vyplácet odškodné pojišťovna nemusí také v případě, že vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu. Pozor také na půjčování vozidel dalším osobám. Některé pojišťovny mají ve smluvních podmínkách uvedeno, že nárok na krytí odškodného je možné jedině v případě, že nehodu způsobí přímo vlastník vozidla. Ve všech výše uvedených případech postupuje pojišťovna zpravidla tak, že druhé osobě nejdříve plnění poskytnute, ale poté je vymáhá po viníkovi nehody.

Nezůstávejte bez pojištění

Ať už ukončujete smlouvu z jakéhokoliv důvodu, nezapomeňte si své aktuální registrované vozidlo pojistit u jiné pojišťovny. Pokud provozujete vozidlo bez povinného ručení, může Vám hrozit pokuta až 40 000 Kč.