Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je druh pojištění přikázaný zákonem. Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, které je evidováno v centrálním registru vozidel. Co ale dělat v případě, když potřebujete povinné ručení zrušit?

V případě zrušení povinného ručení je potřeba jednat podle toho, co je důvodem pro výpověď. Existuje totiž hned několik různých důvodu k výpovědi smlouvy, přičemž u každého platí jiné podmínky pro zrušení.

Mezi hlavní důvody pro ukončení povinného ručení patří:

změna vlastníka vozidla

trvalé či dočasné odhlášení motorového vozidla z registru vozidel

konec pojistného období

ukončení bez udání důvodu v průběhu trvání smlouvy

odcizení vozidla

vznik pojistné události

změna výše pojistného

ukončení smlouvy dohodou

Změna vlastníka vozidla

V případě, že motorové vozidlo prodáváte, přechází povinnost placení povinného ručení na nového vlastníka. Je však zapotřebí informovat Vaši dosavadní pojišťovnu, která ke dni oznámení zruší Váš smluvní závazek. Je však potřeba na pojišťovnu dodat kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele.

Trvalé či dočasné odhlášení vozidla z Centrálního registru vozidel

Pokud Vaše auto již dosloužilo anebo jej nebudete delší čas využívat, můžete si požádat o zrušení pojištění. Stačí na pojišťovnu dodat kopii technického průkazu, ve které je záznam o dočasném či trvalém odhlášení vašeho vozidla. Opět dojde k okamžitému zániku pojištění.

Ukončení z důvodu konce pojistného období

Ačkoliv by se mohlo zdát, že uplynutím sjednané doby se smlouva automaticky ruší, není to pravda. Pokud si nepřejete dále pokračovat ve stávající smlouvě, musíte pojišťovně doručit písemnou výpověď nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Ukončení v průběhu trvání smlouvy

V průběhu trvání Vaší pojistky existují jen velmi omezené možnosti na to, jak ji bezdůvodně ukončit. Bez větších problémů je to možné pouze do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. V tomto případě Vám pojišťovna do 8 dnů smluvní závazek zruší. Pokud je však Vaše smlouva starší, nemusí Vám pojišťovna s výpovědí vyhovět.

Odcizení vozidla

V případě, že Vám bylo pojištěné vozidlo odcizeno, pojišťovna opět jedná velmi rychle. Na základě policejního protokolu Vám bude pojištění zrušeno zpětně ke dni, kdy jste odcizení nahlásili na policii.

Ukončení po vzniku pojistné události

Pokud došlo s pojištěným vozidlem k pojistné události, je taktéž možné smlouvu vypovědět. Výpověď je nutné dodat do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojistka Vám pak zanikne zpětně k jednomu měsíci od oznámení.

Z důvodu změny výše pojištění

Nikomu z nás se příliš nezamlouvá, když se zdražuje. Pokud však pojišťovna oznámí změnu ceny pojistného či jiných pojistných podmínek, které nastanou v dalším pojistném období, máte právo na odstoupení od smlouvy. Podmínkou je odeslání písemné výpovědi do jednoho měsíce od oznámení o změně. Smlouva Vám pak nebude automaticky prodlužována, ale rovnou ukončena.

Výpověď dohodou

Nejjednodušší, ale také nejméně využívaný způsob je výpověď povinného ručení dohodou k předem dohodnutému datu. Tento termín je uveden přímo ve smlouvě a pro ukončení tak nemusíte již dále nic podnikat. Tuto smlouvu však pojišťovny příliš často neposkytují.