Povinné ručení je nejpoužívanější produkt pojišťoven. Tomu příznivě nahrává fakt, že je ze zákona určen jako povinný.

Není však ručení jako ručení – různé pojišťovny nabízí různé podmínky a doplňkové služby až z toho člověku může jít hlava kolem. Nakonec může dojít k tomu, že uzavřete pojištění, které pro Vás v konečném důsledku není vůbec výhodné.

Vyvarujte se těchto chyb a přečtěte si, jaké jsou rozdíly v nabídkách povinných ručení a podle čeho se orientovat.

Nepleťte si povinné ručení s havarijním pojištěním

Služby pojišťoven jsou rozmanité a často se tak rozdíly mezi povinným ručením a havarijním pojištěním mírně stírají. V žádném případě se však nejedná o rovnocenné produkty. Uveďme si to tedy na pravou míru. Povinné ručení je pojištění, které je přikázáno zákonem a slouží k tomu, aby v případě nehody byly odškodněny druhé osoby – tedy ne vy, jakožto viník nehody, ale naopak ti, kteří nehodu nezavinili, ale vznikla jim přitom majetková či zdravotní újma. Toto povinné ručení jste povinni si zřídit ke každému motorovému vozidlu, které je řádně zaregistrováno v Registru vozidel. Oproti tomu havarijní pojištění je dobrovolný produkt nabízený pojišťovnami pro případ, že budete chtít být při nehodě také odškodněni. Toto havarijní pojištění kryje výhradně jen Vaše pojištěné vozidlo bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil. O tento dobrovolný druh pojištění je ale tak velký zájem, že se řada pojišťoven tomuto trendu přizpůsobila a nabízí základní služby havarijního pojištění i v rámci povinného ručení. Tato bonusová služba sice nedosahuje takových limitů krytí, jako běžné havarijní pojištění, ale rozhodně je to lepší varianta, než nemít žádné havarijní pojištění.

Podle čeho porovnávat povinné ručení

Jak již bylo řečeno, pojišťovny se předhánějí v nabídce svých povinných ručení. Abychom se v jejich nabídce lépe orientovali, můžeme využít například online srovnávač, který nám podle námi zadaných informací, nabídne seznam pojišťoven včetně cen a podmínek. Nám už pak stačí si jen vybrat. Ale podle čeho vybírat?

icon-1

1. CENA A BONUSY

Prvním kritériem může být cena povinného ručení. Ta je jistě kritickým faktorem pro výběr. Často totiž můžete stejný produkt dostat s rozdílem až několika tisíc korun. V ceně je zohledněna také řidičská historie. Pokud jezdíte bez nehod, můžete mít povinné ručení až s 50 % slevou. Naopak pokud jste bourali, dostanete malusy a cena se zvyšuje. Dejte si ale pozor na triky pojišťoven, které prezentují tyto bonusy jako jejich dobrou vůli. Ve skutečnost je výše bonusu dána zákonem a je načtena v centrálním registu. To

Kromě této řidičské historie může být v ceně zohledněno několik dalších parametrů o Vás a Vašem vozidle. Konkrétně se jedná typ vozidla, kubatura motoru, věk pojistníka a jeho bydliště. Některé pojišťovny předpokládají, že pokud je věk pojistníka nízký nebo bydlí v lokalitě, kde je vysoká pravděpodobnost nehody, zvyšuje se riziko nehody, a tak může být výše povinného ručení vyšší. Tyto parametry však sledují jen některé pojišťovny. Pokud jste tedy mladý řidič, bydlící v regionu s vysokou nehodovostí, určitě si najdete i pojišťovnu, která to v ceně pojištění zohledňovat nebude.

ICON-2

2. VÝŠE PLNĚNÍ

Zákonem je dáno, že u škod způsobených na majetku musí pojišťovna zajistit krytí ve výši alespoň 18 milionů korun. V případě, že je vlivem nehody poškozeno více osob, je tato částka rozpočítána. V případě odškodnění osob na zdraví musí krytí dosahovat minimálně 35 milionů a to na každého zraněného či usmrceného. Tyto částky jsou minimální, pojišťovny Však často nabízí i vyšší míru krytí. Ačkoliv se Vám může zdát že limity nastavené zákonem jsou naprosto dostatečné, nenechte se zmást. Větší nehody se se mohou vyšplhat na škodu ve výši 100 milionů a více.

ICON-3

3. ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Nenechte se odradit některými nabídkami pojišťoven s vyššími cenami. Tyto nabídky povinných ručení bývají často velmi komplexní a pro motoristy výhodné. V ceně povinného ručení mohou být kromě výše zmíněné složky havarijního pojištění také asistenční služby, služby odtahovky či úrazové pojištění řidiče.

Ukázkové

SROVNÁNÍ POJIŠŤOVEN

Pro srovnání, jak mohou být jednotlivé služby pojišťoven odlišné, uvádíme příklady pojištění čelních skel u různých českých pojišťoven. Pro vyšší vypovídací schopnost srovnáváme produkty pojišťoven s krytím ve výši 10 000 Kč.

pojišťovna alianz

ALLIANZ

Pojištění čelního skla od Allianz se vztahuje na havárie, vandalismus, odcizení i živelné události, včetně poničení skla automobilu zvířetem. Spoluúčast je po dobu prvních 6 měsíců nastavena na 50 % a následně zaniká. Pojištění slimitem 10000 Kč nás příjde na 1500 Kč ročně.

pojišťovna axa

AXA

Pojišťovna AXA kryje všechny nahodilé skutečnosti i krádeže. Pojištění se však vztahuje pouze na skla, která jsou připevněna výrobcem. Při požadovaném plnění 10 000 Kč Vás pojištění výjde na krásných 790 Kč ročně.

pojišťovna čpp

ČPP

ČPP vám ve své základní sazbě pojistí všechna výhledová skla. Stejně jako Allianz však vyžaduje spoluúčast po dobu prvního půlroku. Cena pojištění pro limit 10000 Kč vychází okolo 1500 Kč ročně.

pojišťovna ČSOB

ČSOB

Pojišťovna Československé obchodní banky Vám zajistí pojištění všech skel svýjimkou střešních oken. Vprvních třech měsících počítejte se spoluúčastí 50 %, po uplynutí této doby Vám zůstává spoluúčast ve výši 500 Kč. Plnění 10000 Kč dostanete při pojistném 1500 Kč ročně.

pojišťovna DIRECT

DIRECT

Podobné podmínky jako ČSOB má i Direkt. Rovněž pojistí vše kromě střešních skel a vyžaduje spoluúčast 50% vprvních třech měsících. Pak už ale spoluúčast není vyžadovaná a přesto je pojištění levnější. Desetitisícové plnění Vás výjde na 1200 Kč.

pojišťovna GENERALI

GENERALI

Generali nevyžaduje žádnou spoluúčast a všechna skla Vám pojistí na 10000 Kč zhruba za 1500 Kč.

pojišťovna

HVP

Hasičská vzájemná pojšťovna Vám pojistí všechna výhledová sklad bez nutné spoluúčasti zhruba za 1100 Kč. Podmínkou je však umožnění prohlídky auta před uzavřením pojistky.

pojišťovna KOOPERATIVA

KOOPERATIVA

U této pojišťovny je možné se rozhodnout, které skla chcete pojistit – zda jen přední nebo všechna. Při limitu plnění 10000 Kč počítejte splatbou 1500 Kč ročně.

pojišťovna SERVISNI

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

Jednou znejlevnějších alternativ nabízí méně známá Servisní pojišťovna. Za cenu 750 Kč Vám poskytne plnění ve výši 10000,- na ochranu před vandalismem a havarií. Pojištění platí na celém území Evropy.

pojišťovna SLAVIA

SLAVIA

Klasické pojištění nabízí pojišťovna Slavia. Za poplatek 1500 Kč ročně Vám poskytne krytí škody na jakoukoliv nahodilou událost snásledkem poničení skla, které vede kokamžité výměně.

pojišťovna UNIQUA

UNIQUA

Zhruba za 1200 Kč Vám pojišťovna ochrání buď přední nebo všechna skla slimitem plnění 10 000 Kč. Po celou dobu pojistky je však vyžadována spoluúčast ve výši 500 Kč.

pojišťovna WÜSTENROT

WÜSTENROT

Pojištění se vztahuje na poškození zdůvodu nahodilé situace, živelné pohromy i vandalismus. Nevztahuje se však na běžné opotřebení a musíte také počítat se spoluúčasti 10 % při minimální částce 500 Kč.

Kde uzavřít povinné ručení

Jak je vidět výše, nabídkou povinného ručení se zabývá mnoho finančních institucí. Podmínkou pro provozování pojišťovny je zápis instituce do České kanceláře pojistitelů. Tato instituce je profesní organizací, která spravuje také tzv. Garanční fond. Z tohoto fondu jsou hrazeny například škody, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Seznam pojišťoven, u kterých si můžete sjednat povinné ručení, uvádíme níže:

srovnání povinné ručení

Allianz pojišťovna, a.s.

AXA Pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Česká pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

DIRECT Pojišťovna, a.s.

(od 25. 6. 2012 nesjednává nové smlouvy)

Uniqa pojišťovna, a.s.

Wüstenrot pojišťovna, a.s.

Generali pojišťovna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Servisní pojišťovna, a.s.

Slavia pojišťovna, a.s.

Triglav pojišťovna, a.s.

Pokud si nejste jisti, která nabídka je pro Vás nejvýhodnější nebo nechcete obrážet jednotlivé pojišťovny osobně, můžete využít rozmanitou nabídku internetových srovnávačů. Ty Vám na základě údajů o Vás a Vašem vozidle poskytnou přehledný seznam nabídek z různých pojišťoven. Pak už je jen na Vás, zda se budete rozhodovat podle ceny, plnění či rozsahu doprovodných služeb.